dignify

vt ~ (with) tukuza, zidishia heshima. dignified adj. dignitary n mwadhamu, mheshimiwa, mtu mwenye cheo. dignity n 1 heshima; hadhi. human dignity n hadhi ya utu. beneath one's dignity -siolingana na hadhi ya mtu. 2 (greatness) ukuu; ubora. 3 (rank) cheo, hadhi. stand on one's dignity ng'ang'ania kuheshimiwa. 4 utulivuna makini ya tabia au mtindo.