diction

n uteuzi na matumizi ya maneno; mtindo na jinsi ya kuongea.