dichotomy

n mgawo wa sehemu mbili;mwainisho wa uwili (agh. wenye kukinzana).