diaeresis

n (gram) alama ya kutofautisha matamshi ya irabu mbili tofauti zinazofuatana.