diabolic(al)

adj 1 -a shetani, -a ibilisi. 2 -ovu sana, -baya sana, -katili. diabolism n 1 umilikaji; uabudu; ushughulikiaji mashetani. 2 tabia ya kishetani.