devour

vt 1 -la kwa ulafi/kwa harakaharaka. 2 meza/teketeza. 3 kuwa katika lindi la wasiwasi/ mawazo. be ~ed by anxiety jawa na wasiwasi. 4 zamia katika fikra. devourer n. devouringly adv.