devise

vt 1 tunga, buni. 2 (~ to) rithisha mali (hasa ardhi) n wasia (wa mali, ardhi, n.k.). devisee n mtu anayerithishwa mali. deviser n msimamizi wa mirathi. devising adj.