develop

vt,vi 1 kuza; kua. ~ing country n nchi inayoendelea ~ quickly vuvumka. 2 jitokeza, funuka, dhihirika. 3 (of films) safisha. 4 (of land) endeleza (kwa kujenga). 5 (explain) fafanua, eleza. developer n 1 mwendelezaji. land ~er n mwendelezaji ardhi. 2 (of film) developa. development n 1 (augmentation) kukuza; kuendeleza, kusitawisha. 2 (growth) maendeleo, usitawisho. community ~ment n maendeleo ya jamii, usitawi wa jamii. ~ment Studies n Taaluma ya Maendeleo. 3 (film) kusafisha picha. 4 (explanation) ufafanuzi (wa wazo, mada, maana).