destructor

n tanuri (la kuchomea takataka); kichomataka.