destroy

vt 1 haribu, bananga, vunja; (completely) angamiza, teketeza, tilifu. 2 (usu of animal) ua. destroyer n 1 mharabu; mwangamizi. 2 manowari (ya kulinda meli nyingine). destruction n 1 uharibifu, uvunjifu, maangamizo. 2 uteketeaji, uangamiaji. destructible adj. destructive adj 1 -a kuharibu, -haribifu, harabu, -a kutilifu. 2 -a shari. destructiveness n.