despondency

n hali ya kukata tamaa, ukataji tamaa. despondent adj. be despondent kata tamaa, -fa moyo. despondently adv.