desk

n 1 meza (ya kuandikia), dawati, deski. ~ work n (often derog) kazi ya ofisi reception ~ mapokezi, maulizo ~ clerk karani wa mapokezi. 3 (journalism) meza ya mhariri.