desire

vt 1 taka sana; tamani leaves much to be ~d hairidhishi kabisa. 2 (sexual) ashiki, tamani. 3 (request) omba. I ~d her to sit down nilimwomba aketi n 1 hamu; tamaa; uchu, shauku. 2 (formal) ombi. 3 kitu kinachotamaniwa/takiwa. what is your heart's ~ kitu gani unacho-tamani kuliko vyote. 4 (sexual) ashiki. desirable adj 1 -a kufaa. 2 -a kutamanisha. desirability n. desirous adj (formal/official) (of) -enye kutaka. desirous of peace -enye kutaka amani.