descend

vt, vi 1 (go or come down) shuka, enda/-ja chini, teremka. 2 (slope) inama. 3 (of origin) be ~ed from toka, tokana na (babu fulani), zaliana, -wa katika ukoo wa... 4 rithishwa (na); rithiwa his bravery ~s from his father ameurithi ushujaa kwa baba yake. 5 ~ (upon) shambulia kwa ghafla; (fig) tembelea ghafla. 6 ~ to jishusha. descendant n dhuria. descendable adj -a urithi. descent n 1 mshuko, mteremko, mwinamo. 2 (ancestry) nasaba, ukoo, uzazi. 3 urithi, kurithiwa. 4 descent on/upon shambulio la ghafula; (colloq) kutembelea kusikotegemewa, ugeni usiotegemewa.