derange

vt 1 (make mad) tia kichaa/ wazimu. 2 haribu, vuruga.