depreciate

vt,vi 1 chakaa; chakaza; pungua thamani; punguza thamani. 2 (disparage) kashifu, shusha hadhi, dhalilisha. depreciative/ depreciatory adj. depreciation n uchakavu, upunguzaji thamani.