deny

vt 1 kana, kanusha. 2 (refuse) kataa. 3 (withhold) nyima, hini. deniable adj. denial n 1 kanusho give a flat denial kanusha, kataa kabisa. 2 (withholding) denial (of) kunyima, kuhini; hiana.