dense

adj 1 (of liquids, vapor) -nene, -zito. 2 (of people and things) -ingi; -liosongamana. 3 (colloq) -pumbavu, -enye uzito wa kuelewa. denseness n. density n msongamano, uzito ~ of water msongamano, uzito wa maji. 2 upumbavu, uzito wa kuelewa.