denatured

adj -siofaa kwa kula au kunywa; -lioharamishwa.