demise

n 1 (leg) mauti; kufa; kifo. 2 uhawilishaji vt hawilisha.