demand

vt 1 dai, taka (kwa nguvu au kwa haki). 2 (require) hitaji this work ~s great care kazi hii inahitaji uangalifu mkubwa n ~ (for) 1 dai, madai, kutaka kwa nguvu; kudai. 2 on ~ itakapohitajiwa payable on ~ (-a kulipwa) idaiwapo. ~ (note) n hati ya madai. in ~ -enye kutafutwa/kupendwa sana. This ~ is fair dai hili la haki. 2 (need) mahitaji, matilaba, tamaa. ~ curve n mchirizo wa mahitaji. ~ schedule n jedwali la mahitaji. (pl) demands matakwa. 3 ~s on somebody's good nature kumhitajia mtu kwa wema wake I have many ~s on my time nina mambo mengi muhimu ya kutimiza. demanding adj -a kuhitaji uangalifu mkubwa/bidii nyingi.