demagogue

n 1 mhemshaji/mhisishi, msukumizi: kiongozi wa kisiasa anayeshawishi watu kwa kutumia hisia badala ya fikra zao. 2 mfitini. demagogic adj. ~ry/demagogy n.