delude

vt ~ with/into danganya; laghai; tia mchanga wa macho ~ somebody with promises -pa mtu ahadi za uongo; (refl) ~ oneself jidanganya. delusion n 1 kudanganya; kudanganywa. 2 madanganyo, ghiliba. 3 maono/imani za uwongo (hasa kama dalili ya wazimu) he is a victim of delusion anadanganyika sana, amerukwa na akili; majinuni. delusive adj danganyifu, -a kudanganya, -a uwongo.