delphian/delphic

adj -tata, -siyoeleweka, -a fumbo.