deliquescent

adj -lioyeyuka kuwa majimaji. deliquescence n mmumunyisho maji. deliquesce vi (chem) -wa majimaji kwa kuvuta maji hewani.