delineate

vt 1 onyesha kwa kuchora/ kusawiri/kueleza; chora, sawiri. 2 fafanua kwa maneno, eleza kinaganaga. delineation n.