delilah

n (of a woman) 1 Delila (Mwanamke katika Biblia aliyemshawishi na kumsaliti Samson). 2 shawishi na habithi.