delight

vt,vi 1 pendeza sana; anisi, furahisha sana; teremesha. 2 ~ed with furahishwa, pendezwa na. 3 (take) ~ in furahia she ~s in criticizing people anafurahia kukosoa watu n 1 furaha; nderemo give ~ to somebody furahisha. 2 kitu kiletacho furaha javelin is my chief ~ kutupa mkuki kunanifurahisha. delightful adj. delightedly adv. delightfully adv.