delicate

adj 1 laini, -ororo, -epesi her skin is ~ ngozi yake ni nyororo. 2 -zuri, -a kuvutia, -a kupendeza. 3 -epesi kudhuriwa, dhaifu, -epesi kuugua he is in ~ health hana afya nzuri a ~ looking child mtoto dhaifu (anayehitaji matunzo zaidi). 4 -a kutaka uangalifu mkubwa. 5 (of colours) -a kupendeza; -siokoza. 6 (of the senses or instruments) -kali, -a kuweza kupima tofauti ndogo sana a ~ sense of smell hisia nyingi za kunusa. 7 angalifu sana; -a adabu, -a kujali wengine; -a kutafakari. 8 (of food, its flavour) -tamu, -sio na ladha kali. delicately adv. delicacy n 1 uzuri, ulaini, wororo, mtiririko. 2 (refinement) adabu; malezi mema, murua. 3 (care) unyeti, uangalifu. 4 (nice dish) chakula kitamu, mapochopocho. delicatessen n 1 duka la vitoweo; duka linalouza vyakula vilivyopikwa tayari; duka la mapochopocho.