deliberate

vt,vi ~ (over/on/upon) fikiri sana, taamali; shauriana, jadiliana adj 1 -a kusudi. 2 -angalifu, -a hadhari, bila haraka. deliberately adv kwa makusudi/kudhamiria. deliberative adj -a kufanya shauri. deliberation n 1 (discussion) mashauriano, majadiliano. 2 (consideration) fikira; uangalifu, hadhari; taamuli.