delay

vt,vi 1 kawiza/kawisha, chelewesha; kawia, chelewa. 2 ahirisha, faitisha n kukawia; ucheleweshaji, usiri; taahira without ~ bila kukawia make no ~ in doing something usichelewe kufanya kitu.