deign

vi ~ to do something kubali, ridhia, jidhili. ~ to listen -wa na idhilali ya kusikiliza he did not ~ to answer hata/wala hakujibu.