deicide

n 1 muuaji wa mungu; mwangamizaji wa viwakilishi vya mungu. 2 tendo la kuua/au kuharibu sanamu ya mungu.