degree

n 1 (for angles, temperature) nyuzi, digrii. 2 (rank) cheo; hadhi; daraja; manzili. 3 hatua, daraja (ya maendeleo), kiasi. by ~s hatua kwa hatua. to a high ~ sana, mno. to what ~ (kwa) kiasi gani; hatua ya uzito (kwa jambo). third ~ n ulazimi- shaji wa mtu kukiri (wa mateso makali). 4 (academic) digrii, shahada. Ph.D ~ n shahada ya Udaktari wa Falsafa. 5 (gram) kiwango cha ulinganisho wa vivumishi na vielezi (k.m. thin, thinner, thinnest) 6. kiwango they differ to a certain ~ wanatafautiana kwa kiwango fulani.