defy

1 kataa katakata; taka shari; taka vita I ~ you to do it thubutu! fanya uone! 2 dharau; asi, -totii; -toogopa. 3 (provoke) chokoza, tolea ujuvi; kaidi; fanyia kiburi. ~ somebody to do something taka mtu afanye jambo ambalo ni muhali kwake/hatokubali kulifanya. 4 shinda, leta shida zisizoweza kuondolewa; shindikana kutatuliwa. her boldness defies competition/description ujasiri wake hauna kifani. defier n.