define

vt 1 (explain meaning) fasili; (duties etc.) eleza wazi kabisa, baini, fafanua. 2 weka mpaka ~ a country's boundaries weka mipaka ya nchi. 3 eleza sifa bainifu (za kitu). definable adj. definite adj 1 -enye mpaka. 2 wazi. 3 -enye msimamo. definitely adv 1 -a waziwazi. 2 ndio! haswa! kabisa! definition n 1 fasili, ufafanuzi. 2 udhahiri/udhihirishaji wa umbo. 3 ubainifu wa taswira (katika lenzi, picha n.k.). definitive adj 1. -a mkataa, -a kumalizia, -a hakika 2. bora kabisa.