defend

vt ~ (against/from) 1 (guard) linda, kinga, hami. 2 (speak for) tetea. 3 (sport) linda (goli). defender n mlinzi; mtetezi. defence n 1 ulinzi, hali ya kulinda/kujihami/kujikinga. 2 kulinda usishambuliwe. 3 (anything which protects) ngome, ngao, kinga; (pl military defences) 1 defences silaha, ulinzi 2 defence area ngome. 3 (legal) utetezi 4 defence counsel wakili wa utetezi. defenceless adj bila ulinzi/kinga; bila utetezi.