defencelessly

adv. ~lessness n. ~ant n mshitakiwa; mdaiwa. defensible adj 1 -a kulindika. 2 (capable of vindication) -a kuthibitika. defensive adj 1 -enye mwelekeo wa kujilinda/ kujitetea; -a kujikinga defensive weapon silaha za kujikinga/kujilinda. 2 (often derog) -tetezi why is he always so defensive? kwa nini anajiteteatetea. n be/act on the defensive -wa katika hali ya kujilinda/jikinga/jihami/jitetea. defensively adv.