deem

vt (formal) ona kuwa, chukulia kuwa, fikiria kuwa, amini kuwa ~ it an honour to do something chukulia kuwa jambo la heshima kufanya kitu.