deed

n 1 tendo, kitendo be rewarded for one's good ~s pewa tuzo kwa kitendo chema great ~ tendo kuu (la ushujaa, la ujasiri) a foul ~ tendo ovu. 2 hati rasmi ya makubaliano/ mkataba. ~ poll n hati (inayotiwa sahihi ya mtu mmoja) ya kumgawia mwingine ardhi, hati ya kubadilisha jina. title ~ n hati ya kumiliki. ~ box n kasha mnamowekwa hati hizi.