deduct

vt toa, punguza, ondosha; kata. deduction n 1 kutoa; kukata, kukatia; kuchukua. 2 (of salary) makato. 3 mambo yaliyofasiriwa (au kukisiwa hivyo). deductive adj -liopatwa kwa kufasiri mambo mengine yalivyo. deductively adv.