decorticate

vt ponoa, ambua gamba. sisal is ~d to get fibre katani huponolewa ili kupata nyuzi zake. decorticator n furutile.