decline

vi,vt 1 (refuse) kataa, kana. 2 (slope) inama. 3 (go down) shuka a declining birthrate kushuka kwa kima cha uzazi. 4 pungua, punguka. 5 (decay) dhoofika; fifia n 1 mteremko. mwinamo. 2 kushuka, kupungua nguvu; kudhoofu; kufifia (hasa kwa kuugua kifua kikuu) go into ~ dhoofika. declination n 1 mkengeuko wa mshale wa dira. 2 mwinamo. 3 (US) kukataa. declinometer n kipimo-mwinamo.