declare

vt,vi tangaza, tamka, arifu.~ (to be) innocent toa hatiani. ~ war (on/against) tangaza vita. 2 nena kwa nguvu/uthabiti. 3 (to customs officials) onyesha mali mpya. 4 ~ for/against unga mkono/pinga. 5 (int) onyesha mshangao well I ~ loo!! declared adj -a wazi. declaredly adv kwa nguvu sana. declarable adj. declaration n 1 azimio, tamko, tangazo. Arusha Declaration n Azimio la Arusha. 2 taarifa declaration of the polls taarifa ya matokeo ya uchaguzi. 3 hati ya kujulisha/kueleza habari. declarant n mtamkaji.