deck

n sitaha after ~ sitaha tezi. clear the ~s (for action) jitayarisha kwa jambo au mapambano ~ hand muhudumu sitahani. 2 (US) jozi ya karata. 3 (comm) mkusanyo wa kadi zenye matobo katika faili moja. ~-cargo n shehena, mizigo iliyowekwa sitahani. ~- chair n kiti cha stahani. ~- house n kibanda, kijumba kilicho kwenye sitaha katika meli, kijumba cha sitahani. ~ passenger n abiria wa sitahani. decker n (in compounds) -enye ghorofa maalumu ya sitaha. a double ~er bus n basi la ghorofa. ~ (with/out in) vt 1 pemba, remba, pamba ~ oneself out in fine clothes jipamba kwa mavazi mazuri. 2 funika, tia sitaha chomboni.