decide

vt,vi 1 kata shauri, amua ~ a dispute amua ugomvi, amua mabishano. 2 hukumu. decided adj (in all senses) 1 (determined, resolute) thabiti, imara, -a nguvu, -enye nia. 2 (clear) dhahiri, wazi. decidedly adv bila shaka, kwa vyovyote. decision n 1 uamuzi, hukumu, maamuzi, mkataa. binding decision n hukumu ya mkataa come to decision fikia uamuzi, azimia final decision uamuzi wa mwisho. 2 (resolution) uwezo wa kukata shauri, kuamua, kuhukumu lacking decision -siokuwa na uamuzi thabiti. decisive adj 1 (clear) -enye uwezo wa kuamua, -a mkataa a decisive battle vita vya kuamua mshindi na mshinde, mapambano ya mkataa, -a kukata shauri/maneno. 2 -enye uamuzi a decisive man mtu mwenye uamuzi. 3 -a wazi a decisive victory ushindi wa wazi. decisively adv. decisiveness n.