decapitate

vi kata kichwa (hasa ikiwa ni adhabu). decapitation n.