debris

n kifusi, mabaki ya mvunjiko, mabaki ya nyumba.