debouch

vi 1 tokeza. 2 toka mafichoni na ingia hadharani.