debilitate

vt dhoofisha, ondolea nguvu, fanya dhaifu, sawijisha. debility n.